ИНТЕГРАЛ - Езикови курсове и образование в чужбина за всички възрасти
      Езикови ваканции (7-19 год.)
  Регистрация  

Данни за курсиста
 
Точно изписване на имената на латиница (по паспорт):
       
 
Адрес:
       
                   
 
Данни за контакт:
         
 
Телефони за връзка при спешни случаи:
   
   
Допълнителна информация за курсиста
       


Заедно ли искате да пътувате?

Имате ли страх от животни?

Пушач ли сте?

Има ли детето някакъв здравословен проблем или алергия, за които трябва да бъдем уведомени?*

Има ли алергии?*

Ползва ли постоянно предписани медикаменти?*

Има ли алергия към аспирин, парацетамол, ибупрофен?*
(При ДА, моля пояснете)

Спазва ли хранителна диета?*

Езиков център
   
       
       
   


Резервен избор:
Езиков курс:    
   
Настаняване
Желаете ли настаняване?

Моля, съобразете желанията си с описанията на езиковите центрове в брошурата:

Отбележете САМО ако желаете да промените стандартното настаняване, описано в брошурата и САМО ако има посочена такса за доплащане:
Пътуване и застраховки
Желая ИНТЕГРАЛ да направи резервация и закупи самолетен билет за моя сметка:
Предпочитана авиокомпания:
Ако детето ви е над 12г., желаете ли да доплатите за наземна стюардеса:
Деца под 12г., пътуващи без придружител, задължително ползват услугите на наземна стюардеса.
Желая да заплатя за трансфер от летището(ако не е включено в цената):
Желая да сключа застраховка чрез ИНТЕГРАЛ(ако не включена в цената):
Моля, информирайте се за предлаганите от ИНТЕГРАЛ застраховки. В случай че не ползвате застраховане чрез ИНТЕГРАЛ, моля предварително да се информирате за изискванията към застраховката, която трябва да сключите.
Условия на плащане
Желая да заплатя чрез ИНТЕГРАЛ:

Желая да заплатя директно на езиковия център в чужбина:

При записването прилагам:
       

Внесените в лева суми се преизчисляват по курс продава за деня на Алианц Банк за валутата, в която е обявена таксата.
Съгласно разпоредбите на българското законодателство, фактура за езиковия курс се издава директно от езиковия център на името на курсиста. Отделни фактури за депозит не се издават.
Бележки
Записването е направено от:
   

По време на курса ще бъдат правени снимки и видеоклипове, които ще се използват в рекламни материали.
Съгласни ли сте снимки на Вашето дете да бъдат използвани за маркетингови цели?

Прочетох и съм съгласен с условията за регистрация*

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР, ОТГОВОРЕН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЗИКОВ КУРС*

 

Записване

1) С цел да се запази място в курса е желателно записването да стане поне 8 седмици преди началната дата (10 седмици за САЩ и Канада).

2) Записвания, направени по-малко от 5 дни преди началото на курса, се считат за експресни записвания, а за държавите, с които България има визов режим (САЩ, Русия и др.) , за експресни се считат записвания по-малко от 8 седмици преди началото на курса.

3) Записването става с попълване на формуляр и внасяне на невъзвръщаем депозит от 800 лв. Този депозит е част от общата такса и се приспада при осъществяване на крайното плащане на таксата за курса. За някои курсове се изисква допълнителен депозит при записване. Това е упоменато в таксите (т.6) и са приложими условията на езиковия център (т. 23). Допълнителният депозит, когато такъв е дължим, трябва да бъде внесен заедно с невъзвръщаемия депозит.

4) При записване се заплаща административна такса в размер на 100 лв. В нея се включват услугите извършени от консултанта на Интеграл за клиента - проверка за свободни места в езиковия център; обработка на документи за записване; следене за крайни срокове, свързани с плащания или изпращане на допълнителни документи към езиковия център; обработка на документи за виза (за държавите, които изискват),запазване на дата за интервю или попълване на онлайн разрешително за влизане в конкретната държава; получаване, проверка и съхранение на документите за потвърден езиков курс и трансфер (ако е заявен от клиента); проверка на варианти за полети, запазване на самолетни билети; организиране и провеждане на инструктаж преди пътуването;24 /7 телефон за спешна връзка по време на курса и други. Административната такса не подлежи на възстановяване, освен в случаите по т. 16.

5) Потвърждаване на мястото от страна на езиковия център се получава до 5 работни дни.

Такси

6) Таксите за курсовете са съгласно публикуваните в брошурата и на официалния сайт на Интеграл, освен в случаите, когато преди приемане на записването са настъпили промени в цените и условията на курса. В такива случаи ИНТЕГРАЛ се задължава преди записването да представи оферта с променените такси и условия, която да се счита за окончателна.

7) След потвърждаване на мястото таксите не подлежат на промяна.

8) Всички такси са дължими в български лева, преизчислени по курс продава за деня на ТБ Алианц  АД за валутата, в която е обявена таксата.

Условия и начини на плащане

9) За първа част от плащането се счита административната такса (т.4), депозитът (т.3), дължим в деня на записване, в това число и допълнителният депозит, когато такъв е дължим.

10) Останалата част от таксата, дължима на езиковия център, се внася не по - късно от 6 седмици преди началната дата на курса. Ако плащането е по банков път, Интеграл трябва да получи в упоменатия срок копие от платежното нареждане с посочено името на курсиста. При неспазване на срока, курсът може да бъде анулиран и такси не се възстановяват.

 10.1) Крайният срок за плащане на пълната такса за курса може да е по-кратък от 6 седмици преди началото на курса, когато записването е направено:

- по време на изложение Световно образование и е обявена промоционална кампания за записване на езиков курс в дните на събитието;

- по време на промоция за ранно записване или Swiss weeк, с обявен по-кратък от 6 седмици преди началната дата краен срок за плащане на езиковия курс;

- по време на промоционална кампания от страна на езиковия център и обявен конкретен  краен срок за плащане на таксите за езиковия курс.

- към езиков център със специфичен краен срок за плащане на пълната такса. Информация се дава от Интеграл при записване.

11) При записвания, направени в срок по-кратък от 6 седмици, преди началната дата  на курса, всички такси се дължат в деня на записването и подлежат на възстановяване, без административната такса, ако не може да бъде потвърдено място за курса (т.4).

12) Плащането на таксата за езиковия курс може да бъде направено към Интеграл или директно към езиковия център.  Административната такса се заплаща  към Интеграл с карта или по банков път.

13) Желаният от клиента начин на плащане на таксата за езиков курс се заявява при записването, като той може да бъде: по банков път, с карта, с карта на вноски или с кредитна карта към езиковия център, според условията на езиковия център.

14) В случай на допусната техническа грешка при формирането на таксите и заплащане на по - ниска или по - висока такса, страните си запазват правото да изискат една от друга уравняване на разликата в срок от три дни от обявяването й.

15) В случай че курсистът желае да удължи престоя си в езиковия център след започване на курса, е длъжен да уведоми Интеграл и  таксите за продължението са дължими  според условията на езиковия център.

Отписване или промяна на курс

16) В случай че за избрания езиков център не са останали свободни места, ИНТЕГРАЛ си запазва правото да предложи алтернативен курс или ако няма такова предложение, да откаже записване за курс. Ако предложението е неприемливо, на курсиста се възстановява цялата стойност на депозита по т 3. и административната такса по т. 4.

17) При анулиране на курса от страна на езиковия център поради форсмажорни обстоятелства -  действието на природни бедствия (заметресения, урагани, наводнения), войни, терористични актове, бунтове или други съществени прояви на социално недоволство, пандемия от Ковид-19, пандемии, разпространение на болест, или други действия, събития, бездействия и инциденти отвъд разумния контрол на договарящите се страни, включително и без ограничение до актове на правителство, здравни регулации, сривове при доставянето на публични услуги, телекомуникационни услуги и др., на връщане подлежат такси по правилата на езиковия център, с изключение на направените до момента разходи за самолетни билети, застраховки, административната такса, а за САЩ и Канада - консулски такси, разходи по подготовка на документи за виза и други.

18) Анулирането на курс от страна на курсиста става в писмен вид. В случай на отказ от курс след записването и преди изтичане на крайния срок за плащане на пълната такса (упоменат в справка за езиков курс), се удържа административната такса, целият депозит от 800 лв заедно с допълнителния депозит (ако има такъв към езиковия център) и евентуално направените разходи за издаване на виза, застраховка, самолетен билет и др. В случаите на отписване в срок, по - кратък от 6 седмици преди началото на курса, се удържат 50 % от таксите за курса. Изключение правят курсовете, за които има допълнителен депозит и за които се удържа 100 % от таксата (т.3 и т.23).

19) При невъзможност за започване на курса от заявената дата поради болест на курсиста, някои езикови центрове разрешават последният да направи една безплатна промяна в рамките на една календарна година. При нужда ИНТЕГРАЛ ще направи запитване към езиковия център.

20) При отписване, направено след началото на курса, когато курсистът прекратява курса по собствено желание, такси не се връщат. Изключения може да има при настъпване на тежко заболяване повече от 10 дни преди края на програмата и след изричното съгласие на езиковия център.

21) За всяка промяна от страна на курсиста, свързана с условията на избрания езиков курс, направена след потвърждаване на курса от езиковия център, се заплаща такса в размер на 50 лева. Някои центрове изискват допълнителна такса  при промяна на потвърдените  условия по езиковия курс. Тя е  упомената в таксите на езиковия център и се дължи преди отпътуване.

22) Езиковите центрове си запазват правото да променят / отменят курсове и ИНТЕГРАЛ не носи отговорност за това.

23) За езиковите центрове с допълнителен депозит (вж. т.3) условията за анулиране и отписване се предоставят при записването.

24) В дните на национални празници някои езикови центрове не провеждат учебни занятия и не се възстановяват такси за обучението. Неучебните дни са  отразени при таксите за съответните курсове в брошурата и на сайта на Интеграл .

Застраховане

25) Курсистите, пътуващи в чужбина, трябва да имат медицинска застраховка за периода на престоя в чужбина или европейска здравна карта за държавите от ЕС.

26) ИНТЕГРАЛ съдейства за сключване на медицинска застраховка. Информация за общите условия може да получите при запитване.

27) В случай на самостоятелно сключване на застраховка, курсистът е длъжен да се застрахова според изискванията на държавата, за която пътува и да представи копие от застраховката в ИНТЕГРАЛ.

Общи положения

28) Курсисти под 18 г. пътуват в чужбина с нотариално заверена декларация от двамата родители, която се представя на ИНТЕГРАЛ при записването или най - късно 7 дни преди пътуването.

29) При пътуването курсистът трябва да носи копие от акт за раждане.

30) Учебните часове във всички училища са с продължителност не по-малко от 45 мин.

31) Курсистът се задължава да посещава часовете редовно и навреме и да участва във всички дейности, включени в таксата на курса.

32) Курсистът е длъжен да има осигурени джобни пари за времето на престоя. Някои центрове упоменават задължителна сума за джобни.

33) Курсистът трябва да бъде  в добро здравословно състояние, без  грипоподобни симптоми към момента на пристигане в езиковия център . Изключения могат да се направят за  деца със заболявания ( напр. с нарушени двигателни способности; дислексия; невъзможност за участие в спортни занимания и др.), след изрична договорка с езиковия център.

 34) В случай че курсистът има изявена алергия към определени храни, лекарствени средства и др., е длъжен да предостави подробна информация в момента на записването.

35) Езиковият център си запазва правото да дисквалифицира курсист от програмата без възстановяване на такси, ако неговото поведение противоречи на законите на съответната държава и общоприетите норми на поведение или нарушава вътрешния правилник.

36) За курсисти под 16 г. езиковият център може да действа при необходимост като родител, но не и да носи отговорност за постъпките им.

37) Езиковият център и ИНТЕГРАЛ не носят отговорност за личните вещи на курсиста.

38) Направилият записването отговаря за всички повреди, щети и липси, причинени от курсиста по време на престоя му и се задължава в рамките на 3 работни дни от уведомяването да внесе дължимата сума. Интеграл ще съобщи за дължимите суми най - късно 8 седмици след приключване на курса в писмен вид.

39) Посочените при записването предпочитания към семейството домакин се взимат под внимание като препоръчителни, но изпълнението им не се гарантира.

40) При настаняването на курсистите в семейства не може да се заявяват предпочитания, които създават предпоставки за дискриминация на расов, религиозен, полов и други признаци.

41) Курсистите се настаняват в семейства, предварително одобрени от езиковия център, според всички законови изисквания на държавата, в която се намира последния.

42) При невъзможност на семейство домакин да приеме курсиста поради причини, независещи от езиковия център или ИНТЕГРАЛ, на курсиста ще бъде уредено друго настаняване, данни за което ще бъдат предоставени на курсиста/родителите.

43) Курсистите са задължени да спазват правилата на езиковия център, в случай че има ограничение в часовете на излизане от езиковия център вечерно време. Само след изричното съгласие на езиковия център и подписана декларация от страна на родителя, това ограничение може да не бъде спазено.

44) За всяко посещение от страна на роднини или близки, родителите са задължени да уведомят ИНТЕГРАЛ или езиковия център.

*Посочените условия представляват Общи условия на езиковите центрове, осъществяващи езиковите курсове, публикувани в брошурата или официлния сайт на Интеграл. Специфичните условия, когато има такива, са посочени в брошурата и официлния сайт на Интеграл  или се предоставят при записването. С подписването на настоящите Общи условия се счита, че курсистът и/или неговите родители (настойници) са сключили договор директно със съответния езиков център, провеждащ избрания езиков курс или/и с превозните организации.

 II. ОТ ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР**

45) ИНТЕГРАЛ се ангажира да извърши записване за посочения във формуляра курс при наличие на свободни места и да предложи алтернативен вариант за курс, в случай че в избрания център няма свободни места.

46) При поискване от страна на курсиста ИНТЕГРАЛ  се ангажира да предостави допълнителна информация за езиковия център (примерна програма за свободното време, екскурзии и др.).

47) ИНТЕГРАЛ се ангажира да даде информация за възможностите за пътуване със самолет и да достави самолетния билет, освен в случаите, когато клиентът се е отказал изрично от това.

48) ИНТЕГРАЛ се ангажира да изпрати точна информация за пътуването на курсиста, както и да предостви потвърждение за трансфер от и до мястото на настаняване, ако такъв е заявен при записването или включен в таксата на курса.

49) ИНТЕГРАЛ поема ангажимента да уведомява родителите/курсистите за настъпилите промени в програмата на курса и настаняването.

50) ИНТЕГРАЛ се ангажира да споделя всякаква информация, изпратена от езиковия център, и при желание от страна на родителите да ги информира за протичането на курса.

51) ИНТЕГРАЛ поема да проведе инструктаж относно пътуването и да подготви пълен пакет документи, необходими за пътуването и престоя на курсиста.

**ИНТЕГРАЛ не е възложител по смисъла на закона към съответния езиков център или превозните организации, както и не е страна по договор за обучение, настаняване или превоз, сключен от курсиста и неговите родители/настойници. Отговорността на ИНТЕГРАЛ се простира до задълженията изчерпателно изброени в точки 4 и 45-51 на настоящите Общи условия и ИНТЕГРАЛ не носи отговорност за начина на протичане на езиковия курс и осъществяване на транспорта. Претенции за обезщетения или компенсации, свързани с платените такси за езиковия курс, могат да бъдат предявявани единствено към езиковия център и/или превозната организация.

Допълнителни услуги

52) ИНТЕГРАЛ поема уреждането на самолетни билети и предоставя младежки намаления през  партньорската си агенция Съни Холидейз ЕООД. ИНТЕГРАЛ поема закупуването на билет от името на курсиста и за негова сметка, според актуалните тарифи и условия на превозвача.

53) При евентуален отказ от курс или промяна на дата, закупени самолетни билети се връщат, само ако условията на превозвача позволяват това.

54) Когато поради липса на удобни полети или места за полетите, не е възможно да се закупи билет за определените дни на пристигане и заминаване, посочени в брошурата и официалния уебсайт на Интеграл, възможно е да се пристигне по-рано или да се тръгне след крайната дата на курса, като допълнителнителните нощувки, а в някои случаи и трансфера, се заплащат допълнително от курсиста.

55) Курсисти под 12 год. (за някои авиокомпании под 14 г. или 16 г.), пътуващи без придружител, задължително ползват наземна стюардеса, която ги предава на посрещачите. Други изисквания могат да възникнат в зависимост от конкретно избраната авиокомпания. Тази услуга се заплаща допълнително при някои авиокомпании. Някои езикови центрове изискват плащане на допълнителна такса при пътуване с наземна стюардеса. Услугата трябва да бъде заявена предварително и за двете посоки на пътуването. В противен случай езиковият център има право да откаже записването.

56) Ако курсистът не желае да използва услугите на ИНТЕГРАЛ за уреждане на пътуването, трябва да заяви това при записването, както и да се информира за ограничения за часовете и мястото на пристигане и заминаване, да осигури билет, съобразен с това. В този случай Интеграл не носи отговорност за грешно закупени билети, както и за билети, закупени преди да е потвърдено място от страна на езиковия център за избрания курс.

57) В случаите по т. 56 по изискване на езиковия център клиентът трябва да предостави дежурен телефон 7 дни в седмицата за връзка с агенцията, издаваща билета.

58) В случаите по т. 56 клиентът трябва да предостави детайлна информация за пътуването на курсиста не по - късно от 10 работни дни преди началото на курса, в противен случай езиковият център може да откаже уреждане на посрещане от летището.

59) Ако сте избрали услугата за трансфер от/до летище, курсистът ще бъде посрещнат/изпратен от представител на езиковия център и ще бъде превозен до мястото на настаняване с автобус на училището или такси. Центровете, за които е описано, че на връщане осигуряват само транспорт, не придружават курсистите до гишетата за чекиране.

60) Интеграл не носи отговорност за неосъществено пътуване, забавяне или загуба на багаж по вина на превозвача.

61) ИНТЕГРАЛ контактува с направилия записването по предпочитания от него начин: телефон, мобилен телефон, ел. поща.

62) ИНТЕГРАЛ предоставя дежурен телефонен номер за връзка в дните на пътуване, както и по време на курса за спешни медицински случаи в извън работно време.

63) При използване на дежурния телефон клиентите се умоляват да проявяват търпение и да спазват добрия тон.

64) ИНТЕГРАЛ подготвя формулярите за кандидатстване за виза за САЩ.

65 ) Курсистът е длъжен да представи в ИНТЕГРАЛ задължителните за кандидатстване за виза документи, според предоставения при записването списък, най - късно 2 седмици след потвърждаване на мястото в езиковия център.

66) Разрешително за Канада
Процедурата за получаване на разрешително за влизане в Канада, изисква попълване на онлайн формуляр и заплащане на такса с банкова карта на курсиста или родител/настойник. Интеграл се задължава да изпълни цялата процедура, след предоставяне на копие на задграничен паспорт от кандидата.

 Визи САЩ
Процедурата може да отнеме около 8 седм. и изисква лично явяване на интервю в Консулския отдел на кандидата и поне единия родител, ако курсистът е под 18 год.

Данни за банков превод

В документа за плащане като получател трябва да бъде посочен ИНТЕГРАЛ -Образователни програми ООД, а като основание за плащане - името на пътуващия курсист.

ТБ Алианц АД, гр. София                               SWIFT  (BIC): BUINBGSF
Банкови сметки:                             в Лв.: BG68BUIN95611000515970
ЩД: BG37BUIN72201142378210      Шв. Фр.: BG06BUIN72201342378218
Евро: BG45BUIN72201442378211    Бр. л.: BG98BUIN72201942378210 

 

 

Прочетох и съм съгласен с Политиката на Интеграл за съхранение и обработване на моите или тези на детето ми лични данни*

Политиката на Интеграл за съхранение и обработване на лични данни

Доброволно предоставените от мен лични данни или тези на детето ми, а именно:

  • Три имена, дата на раждане, ЕГН, пол, мобилен телефон, имейл, адрес, снимки, аудио/видеозаписи, информация за алергии, заболявания, приемани медикаменти, хранителна диета, приложени към договора документи.

Да бъдат обработвани от Дружеството за целите на:

  • Кандидатстване за езиково обучение в чужбина;
  • Осъществяване на контакт и обмяна на информация с други кандидати в същия езиков център;
  • Организиране на пътуване, закупуване на самолетни билети;
  • Застраховка;

- Да продължим да Ви държим в течение за всички новости и рекламни оферти по телефон и e-mail, а именно информация за нови продуктови каталози от нашите интернет страници, за събития и нови продукти, за нови кампании и оферти за

  • СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
  • ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  • СТУДЕНТСКИ БРИГАДИ И СТАЖОВЕ В САЩ
  • ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Информиран/а съм, че мога да оттегля по всяко време съгласието за обработването на личните ми данни или тези на детето ми, като направя изрично изявление за това до Дружеството на посочения и-мейл адрес: privacy@integral.bg.

 

Повече информация относно съхраняването, обработването и изтриването на лични данни, както и за Вашите права във връзка с използването на личните Ви данни, можете да видите в Правилата за защита на личните данни на

Дружеството (http://www.integral.bg/dataprotection.html).* Задължителни полета


Поръчай безплатно нашия каталог
Поръчай безплатно нашия каталог
Политика за бисквитките (cookies)   Правила за защита на личните данни
София, бул. "Евлоги Георгиев" 99 тел.: 02/ 80 50 600 факс: 02/ 950 55 70 e-mail: integral@integral.bg
София, офис "Студентски град" - ул. "Акад. Борис Стефанов" 15-17 ет.1 (срещу Фантастико), тел.: 02/ 968 60 38, 0887 96 5555 e-mail: studentcity@integral.bg
Пловдив, ул. "Граф Игнатиев" 1, тел.: 032/62 47 75 факс: 032/ 62 47 76 e-mail: plovdiv@integral.bg
Варна, бул. "Княз Борис I" 84, тел.: 052/ 63 00 56 факс: 052/ 63 00 57 e-mail: varna@integral.bg
Русе, ул. "Плиска" 56, бл. Средец, тел. 082/ 822 170, е-mail: ruse@integral.bg
Благоевград, ул. "Сандо и Петър Китанови" 7  тел.: 073/ 88 26 77, blagoevgrad@integral.bg
Велико Търново, ул. "Рафаел Михайлов"2, над Club Play, тел. 062/ 60 52 35, тел./факс 062/ 60 52 36, е-mail: tarnovo@integral.bg
Бургас, ул. Булаир 12А, тел: 056/ 81 27 27, факс: 056/ 81 02 61, e-mail: burgas@integral.bg